חזון

 

 צמצום הקטל בדרכים ע"י שינוי נורמות התנהגות וקידום תרבות בטיחות בדרכים בחברה הישראלית על כל רבדיה ומגזריה, תוך מתן דגש מיוחד על קהילות בתי הספר ברחבי הארץ.

 

     

 

 

   עיניים בדרכים