אישורים

העמותה רשמית ומוכרת ע"י רשם העמותות מאז 28/10/2004. הארגון מוכר כמלכ"ר ובעלת "אישור ניהול תקין".

העמותה פועלת בשת"פ מלא עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל, משרד החינוך, הרשויות המקומיות, וארגונים שונים.

דף העמותה באתר רשם העמותות

אישור 46א' שנת 2014

אישור משרד החינוך לסדנאות מנהיגות - בניהולו של מר עמיר הרפז

 אישור משפטי לחסות ע"י חברה מסחרית (מחוץ לשטח בית הספר)